Sociaal Emotioneel Leren, geef de leraar de ruimte

Sociaal Emotioneel Leren wordt steeds belangrijker in onze snel veranderende maatschappij. M’n hart ging sneller kloppen van het interview met OESO-directeur Andreas Schleicher. Over het komende wereldwijde onderzoek naar educatie en de noodzaak balans te brengen in de ontwikkeling van onze meervoudige intelligentie.

Het artikel is online te lezen op de Groene Amsterdammer >>

TLDR (Urban Dictionary: Too Lazy Didn’t Read)

Aanleiding van het artikel is het onderzoek dat de OESO is gestart naar het belang van sociaal emotioneel leren.

Veel mooie quotes van Andreas Schleicher en misschien het allerbelangrijkste om mee te pakken is dit: als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een onderzoek gaat doen naar het nut van Sociaal Emotioneel Leren dan begint het wat mij betreft de goede kant op te gaan.

Andres Schleicher
Natuurkundige en statisticus Andreas Schleicher. Directeur Educatie en Vaardigheden van OESO.

Het OESO is ten slotte een economische gedreven organisatie dus als zij het belang inzien van Sociaal Emotioneel Leren, en ook nog eens bewijzen dat dat zo is, dan gaat er de komende jaren zeker iets veranderen. Het kost misschien nog tien tot vijftien jaar, maar dat zou wel in lijn zijn met m’n artikel Durf te dromen over de aankomende BiOwet 🙂 >>

En, voor wie het nog niet door mocht hebben, de wereld is in rap tempo aan het veranderen. Jammer genoeg verandert het onderwijsveld niet zo rap mee. Oorzaken daargelaten, resulteert dit in mensen die niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je komt er niet meer met alleen feitenkennis en lekker kunnen rekenen. Nee, je sociale en emotionele vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Leuke quote daarover:

“Dit bedoel ik. Je wilt niet alleen een ingenieur, je wilt een ingenieur die kan communiceren en die rekening kan houden met de wensen van de mensen voor wie hij werkt.”

Ik pak hieronder een aantal quotes van Andres Schleicher uit het artikel die precies onderschrijven waarom ik denk dat het vak communicatie op het curriculum moet.

“Goed onderwijs kan eigenlijk niet meer zonder educatie in sociale en emotionele vaardigheden, vindt de OESO.“

Natuurlijk moet er dan wel ruimte voor komen en natuurlijk zullen er dan wel vakken moeten sneuvelen om die ruimte te creëeren. Het mooie is dat als uit dit en andere onderzoeken gaat blijken dat het belang Sociaal Emotioneel Leren groot is, dat deze ruimte ook daadwerkelijk gaat ontstaan. Als je de onderbouwing daarvoor wilt onderzoeken kijk dan eens bij CASEL >>

Frederique voor de klas
Frederique Kleverlaan geeft de lessen Communicatie is Alles op ‘t Bolwerk in Leiderdorp

“Google weet alles, met feitenkennis onderscheid je je niet meer. De wereld beloont je nu voor iets anders: voor wat je met die kennis kunt doen. Dat is een enorme verandering, die diep ingrijpt, en die zijn vertaling moet krijgen in ons onderwijs.”

En vaak doe je iets met die feitenkennis in samenwerking met anderen. Als je dat op de juiste manier doet, goed samenwerkt dus, leidt dat tot sneller en beter resultaat. Als je dat op de vekeerde manier doet, duurt alles langer en zijn de resultaten ook minder.

In m’n pleidooi voor Communicatie is Alles stel ik dat slechte communicatie een maatschappelijk probleem is. Want vaak wordt gedacht dat mensen die slecht communiceren degenen zijn met het probleem. Dat is natuurlijk niet waar, die mensen leven niet in een vacüum, ze leven met ons, ze werken met ons, ze spelen met ons. En daarmee hebben ze allemaal invloed op het tempo, het resultaat en het plezier.

“Maar het zal steeds vaker gaan over de vraag: kun je werken met mensen die anders zijn dan jij? Kun je dat productief maken? Dat zijn vaardigheden die je niet alleen helpen in je persoonlijke leven, maar ook in toenemende mate in je werk.“

Om dit te kunnen, moet je beschikken over een groot arsenaal aan communicatieve vaardigheden die wat mij betreft allemaal trainbaar zijn. Het gaat om technische vaardigheden zoals argumenteren en logisch formuleren. Over emotionele vaardigheden zoals invoelen, je spiegelneuronen aan het werk zetten. Maar ook over het voorkomen van valkuilen als aannames en vooroordelen.

Het begint met kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het bestaan van deze dynamiek. Dan zal het op latere leeftijd veel makkelijker zijn om deze elementen te herkennen en ze op de juiste manier te in te zetten, te begrijpen of te voorkomen.

Monique Reijngoud
Monique Reijngoud lachend tijdens de lessen van Communicatie is Alles

“En wat Ziggo probeert hun monteurs empathie bijbrengen is bepaald niet eenvoudig. We weten uit onderzoek dat emotionele vaardigheden zich al op jonge leeftijd vormen. Op zeker moment gaat het luikje dicht, en is een karakter- trek of persoonlijkheidskenmerk gevormd. “

Onderstreept m’n woorden bij de vorige quote. Mooi om te zien dat dat ook hier onderschreven wordt. Je moet jong beginnen met het trainen van sociaal emotionele en dus communicatieve vaardigheden.

Voor de duidelijkheid, communicatieve vaardigheden bestrijken een spectrum van cognitieve functies, waarmee je analyseert hoe een gesprek verloopt, wat je in een gegeven situatie het beste kunt doen, tot aan alle emotionele aspecten die komen kijken bij communicatie. Kan ik mij inleven in die andere persoon, snap ik waarom die emoties eigenlijk ontstaan?

In die zin zijn lessen in communicatievaardigheden een prachtige combinatie van zowel cognitieve als sociaal emotionele vaardigheden.

“Wij willen aantonen dat ze net zo betrouwbaar en voorspelbaar zijn als de traditionele cognitieve vaardigheden. We hopen ook te leren in welke omgeving je ze het beste kunt aanleren.“

Dit zou een prachtige uitkomst zijn. Verderop in het artikel wordt gesproken over waarom mensen kiezen voor het leraarschap. Leraren willen graag iets bijdragen aan de sociale ontwikkeling is het vaak gegeven antwoord.

Dus als we kunnen aantonen dat sociale vaardigheden minimaal zo belangrijk zijn, en het aanleren van sociale vaardigheden net zo meetbaar en voorspelbaar is, ontstaat vanzelf de ruimte om hier aandacht aan te besteden.

“Bij sociale vaardigheden ligt het ingewikkelder. Met sommige manieren van communiceren boek je veel succes in Nederland, en loop je in Japan tegen een muur. Ons onderzoek moet dat gaan aantonen. Emotionele en sociale vaardigheden worden vaak beschouwd als persoonskenmerken of als culturele gegevens. Wij stellen de vraag: in hoeverre zijn dit soort vaardigheden algemeen menselijk?”

Ik kan de uitslag al voorspellen. Deze vaardigheden zijn algemeen menselijk en daarbij trainbaar. Natuurlijk zijn er nuanceverschillen in communicatie. De Hollandse directheid komt vaak bot over in andere landen. De Duitse hiërarchie in het zakenleven komt bij Hollanders juist weer vreemd over.

Maar deze facetten liggen allemaal één niveau hoger dan de fundamentele principes van goed met elkaar communiceren. Neem als voorbeeld actief luisteren. Een simpel principe dat je helpt om sneller tot resultaat te komen, geliefd te zijn en voorkomt dat je aannames doet (de lijst is langer maar even voor de vorm). Deze vaardigheid is in Japan net zo belangrijk als in Nederland. Je mag het onderzoeken maar je buikgevoel zegt genoeg.

Leerlingen hard aan het werk
De leerlingen hard aan het werk tijdens een van de vele werkvormen

“Alle kinderen hebben baat bij betere sociale en emotionele vaardigheden, zegt de OESO, maar kinderen die moeite hebben met cognitief leren nog het meest. Ze zijn aantoonbaar minder vaak werkloos en staan ook aantoonbaar sterker in hun schoenen dan leeftijdgenoten met vergelijkbare taal- en rekenvaardigheden maar met min- der sociaal en emotioneel vermogen. “

Prachtige nuance die in het hoofdstuk drie van Communicatie is Alles ook naar voren komt. Ik vind dit een van de belangrijkste hoofdstukken omdat het juist de kinderen die het minder lijken te doen (cognitief dus), een hart onder de riem steekt.

Want een kind met sterke cognitieve vaardigheden kan het later uiteindelijk veel minder doen dan een kind met minder goede cognitieve vaardigheden maar juist sterke sociaal emotionele vaardigheden. En andersom natuurlijk. De wereld is vol met voorbeelden aan beide zijden van de medaille.

Het is niet voor niets dat een bedrijf als Google, voorheen bekend om z’n bilboards met moeilijke sommetjes om toch maar vooral de allerslimste aan te trekken, nu z’n scholingseisen drastisch heeft verlaagd. Evenals bedrijven zoals Apple en Facebook trouwens.

“Het is hoog tijd om te gaan denken in meervoudige intelligentie en in meervoudig talent. Er zijn meer wegen naar succes. “

Een hele mooie term: meervoudige intelligentie. Er is meer dan cognitief talent alleen. En sociaal emotionele vaardigheden zijn ook maar weer een stukje. Want wat denk je van creatief talent dat zich op zoveel verschillende manieren kan tonen. Muziek, dans, schrijven, schilderen en ga maar door.

Dit zijn talenten die in het onderwijs nog behoorlijk onderbelicht blijven, maar waar we met z’n allen apengapend naar staan te staren als de artiest eenmaal is doorgebroken. Hoog tijd om daar ook eens wat voor te doen lijkt me. Allemaal vormen van communicatie dus wie weet:-).

Als laatste, ik zei het eerder al, zijn lessen in communicatie een mooie combinatie van sociaal emotionele vaardigheden maar is cognitie ook belangrijk om slim met je communicatie om te gaan.

“Maar een docent die de rol vervult van mentor of coach is juist bij uitstek nuttig bij de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.”

De mooiste zin van het interview en de spijker op de kop. De docent als mentor als coach is een prachtig doel. Er moet natuurlijk nog wel heel wat gebeuren. Zoals de docent trainen in deze vaardigheden rondom sociaal emotionele vaardigheden. Communicatie, coaching, empathie en meer.

Maar let op: veel docenten hebben van nature deze vaardigheden al behoorlijk ontwikkeld. Daarom zijn ze dit vak ingestapt.  Ze willen het verschil maken in de levens van jonge mensen. Ze stevig in de wereld zetten. Helpen zoveel mogelijk uit het leven te halen.

We zouden dus kunnen beginnen om leraren de ruimte te geven hun grootste talenten en overtuigingen optimaal te benutten binnen het huidige systeem. Dan zijn we maar begonnen.

P.S. Geef een reactie hieronder als je ideeën hebt over hoe we Sociaal Emotioneel Leren nog beter op de kaart kunnen krijgen.

And the winner is ……

Vorige week dinsdag stond Communicatie is Alles voor het eerst op de conferentie Dag van de Intern Begeleider. Het was een soort van coming out want nog niet eerder was het gedachtengoed zo naar buiten getreden. Best spannend dus, en om dat te vieren hadden we een actie bedacht. 

Bezoekers van de conferentie maakten kans op een gratis lesprogramma. Een gratis licentie inclusief 25 kopieën van het boek Communicatie is Alles. Het enige wat de intern begeleider hoefde te doen was een ansichtkaart invullen met zijn of haar naam en de naam van de school.

Om het een beetje spannend te maken eerst een paar foto’s van de dag zelf.

Tafeltje Communicatie is Alles op de IB dag
Hier zie je ons terwijl we net binnen zijn en ons tafeltje hebben opgemaakt. Volgende keer strijken we het tafelkleed;-).
Zaal IB dag in de Reehorst
De zaal waar Paul om 11.45 z’n verhaal over de uitkomsten van de Communicatie is Alles TeamTraining zou gaan vertellen.

 

Stand lekker druk
Tijdens koffiepauzes was het gezellig druk. Veel mensen gesproken en ook een aantal boeken verkocht. Top!

 

Gevulde zaal op conferentie IB dag 2019
Beste even slikken natuurlijk als je voor een zaal van 200+ mensen moet spreken maar toch nog tijd om even een foto te maken.

 

Paul spreekt op de dag van de intern begeleider

Het gedachtengoed is simpel: zorgen dat het vak communicatie een vaste plek op het curriculum krijgt.

De TeamTraining helpt teams om door betere communicatie de werkdruk te verlagen en de teamspirit te verhogen. De uitkomsten van de TeamTrainingen in 2018 werden gedeeld in de presentatie. Daarnaast deelden we een aantal best practices waarmee leerkrachten en intern begeleiders ook zonder de TeamTraining direct aan de slag kunnen.

And the winner is…….

Altijd leuk zo een beetje opbouwen naar een hoogtepunt, maar we hebben een winnaar.  Ongeveer 25 scholen hebben een ansichtkaart ingevuld. Daaruit is de winaar van het gratis lesprogramma inclusief de 25 boeken getrokken. Die winnaar is ………………………

Titia Steringa van Openbare Daltonschool Nellestein in Amsterdam

Gefeliciteerd namens Communicatie is Alles. We hopen dat jullie er heel veel aan zullen hebben en nemen snel contact op om een en ander in te plannen.

Communicatie op het curriculum (update 5)

Af en toe moet je even achterom kijken en successen vieren. De afgelopen maanden van Communicatie is Alles zijn behoorlijk succesvol geweest. Ik heb twee kanjers van partners die me helpen, de derde druk van Communicatie is Alles is vanmorgen naar de drukker gegaan, spreken op de IB-dag op 12 maart en meer. Hoog tijd voor een update dus. 

Twee topmensen aan boord

Het belangrijkste wapenfeit is dat, sinds één januari, twee toppers uit het onderwijsveld meewerken aan Communicatie is Alles. Het zijn niet zomaar de eerste de beste, Lilian Snijders is specialist in hoogbegaafdheid en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijsveld. Marijne Sammels is opleider beeldcoaching en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van lesprogramma’s over Sociaal Emotioneel Leren. 

Ze geven op dit moment een heel belangrijke impuls aan het lesprogramma en de TeamTraining van Communicatie is Alles. Ik ben er ontzettend blij mee omdat het best pittig is om alle ballen in je uppie hoog te houden. Het geeft heel veel energie en ik ben ze nu al eeuwig dankbaar. Het plan is om een half jaar aan elkaar te snuffelen en als dat bevalt, komen ze als mede-eigenaars aan boord. 

3e druk Communicatie is Alles

Ga nooit een boek schrijven want je blijft verbeteren. Na de tweede druk hebben weer heel veel mensen commentaar en ideeën gegeven. Dat leidde ertoe dat ik heel graag een nieuwe versie wilde maken. Ik zal binnenkort een blog schrijven over het proces en de nieuwe look & feel. 

Die nieuwe look & feel was vooral nodig omdat de huidige stijl te kinderachtig was voor het voortgezet onderwijs. Terwijl er vanuit het VO wel veel interesse is voor het lesprogramma. De nieuwe stijl sluit beter aan op de oudere leerling. Zonder de leerlingen in groep 7 en 8 te vergeten natuurlijk. 

Ik ga de nieuwe omslag nog niet verklappen maar hieronder zie je alvast een werktekening van de vernieuwde CommunicatieLadder.

Naast de omslag en het tekenwerk is er ook inhoudelijk veel verbeterd. Ik wil graag iedereen bedanken voor z’n input. In het bijzonder Angela Kramers, Monique Schaminee, Willeke Rol, Nellie van der Heyden, Marijne Sammels en Lilian Snijders. Op naar de vierde druk!

Spreken op de dag van de Intern Begeleider

Op twaalf maart aanstaande vindt de IB dag plaats in Congrescentrum de Reehorst in Ede. Een conferentie over de toekomst van de Intern Begeleider, die in in 2018 door zo’n 1.500 bezoekers werd bezocht. 

Ik ga uiteraard praten over de TeamTraining Communicatie is Alles, welke problemen vaak voorkomen binnen schoolteams en wat daaraan te doen. Ik moet zeggen dat ik best een beetje bang ben. Er staan nogal wat toppers op het programma, zoals Luc Greven, Steven Pont en Eliane Segers. Een hele interessante dag dus. Mijn spreekbeurt is om 11.45.

Spreken op de dag van intern begeleider

Lilian, Marijne en ik gaan met z’n drietjes ook een kleine stand bemannen. Mocht je het leuk vinden om kennis te maken dan kun je ons vinden in de Salon Claire. 

Dank aan Marcel Mathijssen die Communicatie is Alles een podium geeft op zijn congres. Meer informatie over de dag van de intern begeleider >>

Meer Communicatie is Alles

De lessen op het Bolwerk gaan heel goed. Frederique Kleverlaan is nog steeds net zo enthousiast als in dit filmpje. En nog belangrijker, de leerlingen vinden het heel leuk. 

Met het nieuwe boek wordt ook de huisstijl van Communicatie is Alles aangepakt. Als het boek klaar is, zal ik ook daar meer over vertellen. Een mogelijk nieuw logo heb je in de e-mail al gezien. 

Jammer maar begrijpelijk. In december heeft Eveline Vlasveld ervoor gekozen om zich volledig te richten op haar praktijk in ouder en kind coaching. Ik ben haar heel dankbaar voor alle gesprekken en  hulp in de beginfase van Communicatie is Alles. Heel veel succes Eveline. 

Durf te dromen

Ik vind het leuk om te dromen. Overdag dromen bedoel ik, maar dan niet dagdromen. Nee, heel bewust dromen wat er kan gebeuren als… Zo droom ik vaak over het lesprogramma dat ik ontwikkel. Wat als? Wat als het lukt om lessen in persoonlijke communicatie daadwerkelijk op het curriculum te krijgen. Wat is daarvan de impact? En dan niet over tien jaar. Nee, over vijftig jaar of liever nog, honderd jaar.  Droom mee.

Het is 21 december 2118, de kortste dag van het jaar en de aarde is werkelijk een geweldige plek om te leven. Ook op Mars is het goed toeven. De visionair Elon Musk kreeg, helaas niet meer tijdens zijn leven, in 2068 alsnog gelijk. Het megaproject MarsTera, geleidt door zijn vijf zoons, bracht een dampkring en zuurstof op de rode planeet. Daarna ging het snel en inmiddels wonen er ook op Mars alweer anderhalf miljoen mensen. Het kan snel gaan.

Durf te dromen - Teraforming op Mars
Een van de eerste zaailingen op Mars Foto David von Diemar (SpaceX)

De mensheid is veranderd in de afgelopen honderd jaar. Niet een beetje maar serieus veranderd. En dan bedoel ik niet de techniek. Ja natuurlijk is die hard gegaan. Maar dat ging het al een tijdje. iPhones -kent u ze nog- leidden tot Smart Watches en die leidden weer tot Smart Glasses en Smart Lenzen en toen de Smart Implants. Bizar. Een gemiddelde vogelkooi heeft tegenwoordig meer rekenkracht dan de iPhone X honderd jaar geleden. Het blijft bijzonder als je erover nadenkt. Maar nee, dat is niet de verandering die ik bedoel.

De mensheid veranderde de afgelopen honderd jaar vooral sociaal emotioneel. Dat begon aan het begin van de vorige eeuw. Hersenwetenschappers begonnen in die tijd te zien hoe de gebieden in onze hersenen functioneren. Allemaal nog vrij rudimentair. Het was ook het begin van allerlei sociaal emotionele programma’s op scholen. Langzaam maar zeker kwam er meer en meer aandacht voor onze emotionele intelligentie. Het zou nog wel tot 2047 duren voordat we cognitieve intelligentie en emotionele intelligentie op dezelfde manier gingen examineren. De Wet BiO (Balans in Onderwijs – wie verzint die namen. red.), maakte dat mogelijk.

Durf te dromen, Social Mirror Neurons
Social Mirror Neuron simulatie
Foto: Hal Gatewoord

Maar de BiOwet was logisch, want begin 2000 hadden onderzoeken al aangetoond dat emotionele intelligentie minimaal zo belangrijk was als onze cognitieve intelligentie voor het bereiken van je doelen. Of dat doel nou een leuke relatie is of een project op school of werk. Samenwerken, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, je emoties reguleren, focus, flow, metacognitie en nog veel meer, het bleek allemaal net zo belangrijk als rekenen en taal. Dus was het ook wel logisch om lessen over die onderwerpen te gaan geven. Het ging langzaam maar zoals gezegd, in 2047 stond het bij elke school op het curriculum.

Toch zag je ook in de aanloop naar 2047 dat veel scholen druk waren met sociaal emotionele programma’s. Vooral omdat het toen al zulke goede resultaten liet zien. En de kern van die programma’s was altijd Communicatie. Vreemd als het misschien klinkt nu, hadden we persoonlijke communicatie bijna honderdvijftig jaar lang over het hoofd gezien in het onderwijs. Terwijl er toentertijd zoveel mis was met diezelfde communicatie. Ik noem maar even de oorlog in Syrië, de uiteindelijk, toch net niet geëxecuteerde Brexit (kosten 1,2 triljoen euro – geïndexeerd voor inflatie. red.) en de Trump Deficit Wars van 2024. Allemaal makkelijk te voorkomen met ietsje logischer nadenken en betere communicatie. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, toch?

Durft te dromen - Trump Tower
De enige die geen tekort op de balans had, bleek Mr. Trump zelf.
Foto Neon Brand

Met de BiOwet op z’n plek ging het hard. In heel Europa, Amerika, China en zelfs Rusland werden in hetzelfde decenium soortgelijke wetten aangenomen. Allemaal vanuit dezelfde ervaringen, maar niemand had kunnen bevroeden dat het zo zou uitpakken. Grappig genoeg gingen we eigenlijk terug in de tijd, naar de oude meesters. Retoriek werd ineens weer populair. Zoals het ook in de 16e, 17e, en 18e eeuw populair was geweest in hogere kringen. Maar dat het zo zou lopen, nee daar was niemand op voorbereid.

Toen onze persoonlijke communicatie eenmaal een paar niveau’s hoger kwam te liggen, bleek het ineens niet meer zo lastig te zijn om tot overeenstemming te komen. Daarmee schoot de arbeidsproductiviteit door het dak. Binnen gemeentes, provincies, bedrijven, educatie, echt overal, ging het ineens veel makkelijker. Natuurlijk bleven er nog altijd lastige punten te bespreken maar alle eenvoudige zaken, werden in no-time afgehandeld. En hups, iedereen weer aan het werk.

Durf te dromen - De sky is the limit
De sky is the limit, zo bleek.
Foto Priscilla du Preez

Een mooie bijkomstigheid was dat de tijd die we over hadden, kon worden ingevuld met creatieve sessies. En niet alleen bij reclamebureaus of de televisie (kent u die nog:-). Nee, ook bij organisaties die veel zakelijker, veel procesmatiger waren, kwam tijd vrij voor dit soort sessies. Met als gevolg dat de creativiteit van veel meer mensen werd aangeboord. Gevolg: heel veel processen, structuren en samenwerkingen werden verbeterd waardoor de arbeidsproductiviteit nog verder toenam. Deze tijd voor creativiteit moet haast wel de oorzaak zijn geweest van de “Explosion d’ Art” die sinds 2087 de wereld in z’n greep heeft.

Maar het mooiste blijft natuurlijk wat het voor gezinnen heeft betekend. Minder onnodige ruzies in gezinnen en families maakt mensen gelukkiger, dat weet u. Dat we daar als diersoort duurzame relaties voor nodig hebben, wisten we ook al langer. Maar dat de eenvoudige oplossing beter communiceren zou zijn, hadden we nog niet bedacht, bizar misschien maar wel waar. Het aantal echtscheidingen nam sterk af en zo werden gezinsrelaties duurzamer, beter bestand tegen slecht weer. En die kinderen kregen natuurlijk ook weer kinderen met die stabiele basis als fundament. Het effect werd steeds groter in de afgelopen drie generaties. Kijk, liefde, al dan niet op het eerste gezicht, kan een prachtige kickstart van iets moois zijn, maar daarna is het puur teamwork. En wat hoort er bij teamwork? Juist ja. De communicatielessen op scholen legden een prachtige basis voor meer stabiliteit in het gezin.

Durf te dromen
Durf te dromen
Foto Caleb Frith

Dus hier zit ik dan, 21 december 2118. Het is een prachtige ochtend hier op Mars. Ik vraag me af of het de nazaten van Elon ook gelukt zou zijn zonder die communicatie(r)evolutie. We zullen het nooit weten en dat is prima. Als je toch maar één werkelijkheid kunt beleven, dan het liefst deze. Het is hier trouwens prachtig, de zon komt net op, ik zit op een rots voor me uit te staren en schrijf. M’n twee dochters spelen even verderop met hun lieve vader. Het leven is mooi, ik kijk omhoog en zeg, Opi je had gelijk.

En voor wie deze blog (sorry, ik hou gewoon van die oude termen uit de 20e eeuw;-), voor wie deze blog helemaal heeft gelezen: durf te dromen. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer je droomt, des te groter de kans dat ze uitkomen. Ik doe niet anders.

Executieve functies op de site

In het weekend van 24 november was ik uitgenodigd voor een Expertweekend Executieve Functies. Door alle gesprekken tijdens het weekend  kwam ik op een vraag / idee. 

Het doel van het weekend was om input te geven op  een nieuwe analyse-tool. Het weekend werd georganiseerd door Desiree Houkema, Willeke Rol en Monique Schaminee. De functie van de tool is te analyseren hoe goed een leerling in staat is om zichzelf te sturen. Kijken naar executieve vaardigheden van die leerlinge is een manier om dit inzicht te verkrijgen.

Het mooie van deze tool is dat het zowel het perspectief van de leerling als die van de ouder(s) en leerkracht in kaart brengt. Vervolgens kun je met die analyse in de hand bepalen hoe je een kind kunt helpen om richting te geven aan die zelfsturing. Niet geheel toevallig is de werknaam van het project: Richten geven aan Zelfsturing.

Weekend Executieve Vaardigheden
Hard aan het werk met de organisatie

Executieve functies en persoonlijke communicatie

Het was een hele leuke en interessante bijeenkomst. Achttien mensen bij elkaar in een huis in Lemele vlakbij Ommen. Wat me opviel was de overlap tussen de executieve functies en wat ik zelf had beschreven en onderzocht voor Communicatie is Alles. Daarom maakte ik een kleine studie van Executieve Functie / Vaardigheden.

Mijn vraag was: hebben alle executieve vaardigheden hun toepassing binnen persoonlijke communicatie? Na wat lezen en video’s kijken, kwam ik tot de conclusie dat dit inderdaad zo is. Zelfs de koude executieve functies als organisatie, planning en taakinitiatie vinden een toepassing binnen persoonlijke communicatie.

Nieuwe kennis, nieuwe content

Aangezien ik graag wil dat de website een plek is om je kennis over communicatie te vergroten, heb ik mijn onderzoek online geplaatst.

Ga naar Kennis-Executieve Vaardigheden >>

Ik kijk ernaar uit om meer met de drie dames samen te werken. Wellicht kunnen we een manier vinden om richtinggeven aan zelfsturing en lessen in persoonlijke communicatie aan elkaar te koppelen. Er zijn veel overeenkomsten dus wie weet.