Sociaal Emotioneel Leren, geef de leraar de ruimte

Sociaal Emotioneel Leren wordt steeds belangrijker in onze snel veranderende maatschappij. M’n hart ging sneller kloppen van het interview met OESO-directeur Andreas Schleicher. Over het komende wereldwijde onderzoek naar educatie en de noodzaak balans te brengen in de ontwikkeling van onze meervoudige intelligentie.

Het artikel is online te lezen op de Groene Amsterdammer >>

TLDR (Urban Dictionary: Too Lazy Didn’t Read)

Aanleiding van het artikel is het onderzoek dat de OESO is gestart naar het belang van sociaal emotioneel leren.

Veel mooie quotes van Andreas Schleicher en misschien het allerbelangrijkste om mee te pakken is dit: als de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling een onderzoek gaat doen naar het nut van Sociaal Emotioneel Leren dan begint het wat mij betreft de goede kant op te gaan.

Andres Schleicher
Natuurkundige en statisticus Andreas Schleicher. Directeur Educatie en Vaardigheden van OESO.

Het OESO is ten slotte een economische gedreven organisatie dus als zij het belang inzien van Sociaal Emotioneel Leren, en ook nog eens bewijzen dat dat zo is, dan gaat er de komende jaren zeker iets veranderen. Het kost misschien nog tien tot vijftien jaar, maar dat zou wel in lijn zijn met m’n artikel Durf te dromen over de aankomende BiOwet 🙂 >>

En, voor wie het nog niet door mocht hebben, de wereld is in rap tempo aan het veranderen. Jammer genoeg verandert het onderwijsveld niet zo rap mee. Oorzaken daargelaten, resulteert dit in mensen die niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je komt er niet meer met alleen feitenkennis en lekker kunnen rekenen. Nee, je sociale en emotionele vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Leuke quote daarover:

“Dit bedoel ik. Je wilt niet alleen een ingenieur, je wilt een ingenieur die kan communiceren en die rekening kan houden met de wensen van de mensen voor wie hij werkt.”

Ik pak hieronder een aantal quotes van Andres Schleicher uit het artikel die precies onderschrijven waarom ik denk dat het vak communicatie op het curriculum moet.

“Goed onderwijs kan eigenlijk niet meer zonder educatie in sociale en emotionele vaardigheden, vindt de OESO.“

Natuurlijk moet er dan wel ruimte voor komen en natuurlijk zullen er dan wel vakken moeten sneuvelen om die ruimte te creëeren. Het mooie is dat als uit dit en andere onderzoeken gaat blijken dat het belang Sociaal Emotioneel Leren groot is, dat deze ruimte ook daadwerkelijk gaat ontstaan. Als je de onderbouwing daarvoor wilt onderzoeken kijk dan eens bij CASEL >>

Frederique voor de klas
Frederique Kleverlaan geeft de lessen Communicatie is Alles op ‘t Bolwerk in Leiderdorp

“Google weet alles, met feitenkennis onderscheid je je niet meer. De wereld beloont je nu voor iets anders: voor wat je met die kennis kunt doen. Dat is een enorme verandering, die diep ingrijpt, en die zijn vertaling moet krijgen in ons onderwijs.”

En vaak doe je iets met die feitenkennis in samenwerking met anderen. Als je dat op de juiste manier doet, goed samenwerkt dus, leidt dat tot sneller en beter resultaat. Als je dat op de vekeerde manier doet, duurt alles langer en zijn de resultaten ook minder.

In m’n pleidooi voor Communicatie is Alles stel ik dat slechte communicatie een maatschappelijk probleem is. Want vaak wordt gedacht dat mensen die slecht communiceren degenen zijn met het probleem. Dat is natuurlijk niet waar, die mensen leven niet in een vacüum, ze leven met ons, ze werken met ons, ze spelen met ons. En daarmee hebben ze allemaal invloed op het tempo, het resultaat en het plezier.

“Maar het zal steeds vaker gaan over de vraag: kun je werken met mensen die anders zijn dan jij? Kun je dat productief maken? Dat zijn vaardigheden die je niet alleen helpen in je persoonlijke leven, maar ook in toenemende mate in je werk.“

Om dit te kunnen, moet je beschikken over een groot arsenaal aan communicatieve vaardigheden die wat mij betreft allemaal trainbaar zijn. Het gaat om technische vaardigheden zoals argumenteren en logisch formuleren. Over emotionele vaardigheden zoals invoelen, je spiegelneuronen aan het werk zetten. Maar ook over het voorkomen van valkuilen als aannames en vooroordelen.

Het begint met kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het bestaan van deze dynamiek. Dan zal het op latere leeftijd veel makkelijker zijn om deze elementen te herkennen en ze op de juiste manier te in te zetten, te begrijpen of te voorkomen.

Monique Reijngoud
Monique Reijngoud lachend tijdens de lessen van Communicatie is Alles

“En wat Ziggo probeert hun monteurs empathie bijbrengen is bepaald niet eenvoudig. We weten uit onderzoek dat emotionele vaardigheden zich al op jonge leeftijd vormen. Op zeker moment gaat het luikje dicht, en is een karakter- trek of persoonlijkheidskenmerk gevormd. “

Onderstreept m’n woorden bij de vorige quote. Mooi om te zien dat dat ook hier onderschreven wordt. Je moet jong beginnen met het trainen van sociaal emotionele en dus communicatieve vaardigheden.

Voor de duidelijkheid, communicatieve vaardigheden bestrijken een spectrum van cognitieve functies, waarmee je analyseert hoe een gesprek verloopt, wat je in een gegeven situatie het beste kunt doen, tot aan alle emotionele aspecten die komen kijken bij communicatie. Kan ik mij inleven in die andere persoon, snap ik waarom die emoties eigenlijk ontstaan?

In die zin zijn lessen in communicatievaardigheden een prachtige combinatie van zowel cognitieve als sociaal emotionele vaardigheden.

“Wij willen aantonen dat ze net zo betrouwbaar en voorspelbaar zijn als de traditionele cognitieve vaardigheden. We hopen ook te leren in welke omgeving je ze het beste kunt aanleren.“

Dit zou een prachtige uitkomst zijn. Verderop in het artikel wordt gesproken over waarom mensen kiezen voor het leraarschap. Leraren willen graag iets bijdragen aan de sociale ontwikkeling is het vaak gegeven antwoord.

Dus als we kunnen aantonen dat sociale vaardigheden minimaal zo belangrijk zijn, en het aanleren van sociale vaardigheden net zo meetbaar en voorspelbaar is, ontstaat vanzelf de ruimte om hier aandacht aan te besteden.

“Bij sociale vaardigheden ligt het ingewikkelder. Met sommige manieren van communiceren boek je veel succes in Nederland, en loop je in Japan tegen een muur. Ons onderzoek moet dat gaan aantonen. Emotionele en sociale vaardigheden worden vaak beschouwd als persoonskenmerken of als culturele gegevens. Wij stellen de vraag: in hoeverre zijn dit soort vaardigheden algemeen menselijk?”

Ik kan de uitslag al voorspellen. Deze vaardigheden zijn algemeen menselijk en daarbij trainbaar. Natuurlijk zijn er nuanceverschillen in communicatie. De Hollandse directheid komt vaak bot over in andere landen. De Duitse hiërarchie in het zakenleven komt bij Hollanders juist weer vreemd over.

Maar deze facetten liggen allemaal één niveau hoger dan de fundamentele principes van goed met elkaar communiceren. Neem als voorbeeld actief luisteren. Een simpel principe dat je helpt om sneller tot resultaat te komen, geliefd te zijn en voorkomt dat je aannames doet (de lijst is langer maar even voor de vorm). Deze vaardigheid is in Japan net zo belangrijk als in Nederland. Je mag het onderzoeken maar je buikgevoel zegt genoeg.

Leerlingen hard aan het werk
De leerlingen hard aan het werk tijdens een van de vele werkvormen

“Alle kinderen hebben baat bij betere sociale en emotionele vaardigheden, zegt de OESO, maar kinderen die moeite hebben met cognitief leren nog het meest. Ze zijn aantoonbaar minder vaak werkloos en staan ook aantoonbaar sterker in hun schoenen dan leeftijdgenoten met vergelijkbare taal- en rekenvaardigheden maar met min- der sociaal en emotioneel vermogen. “

Prachtige nuance die in het hoofdstuk drie van Communicatie is Alles ook naar voren komt. Ik vind dit een van de belangrijkste hoofdstukken omdat het juist de kinderen die het minder lijken te doen (cognitief dus), een hart onder de riem steekt.

Want een kind met sterke cognitieve vaardigheden kan het later uiteindelijk veel minder doen dan een kind met minder goede cognitieve vaardigheden maar juist sterke sociaal emotionele vaardigheden. En andersom natuurlijk. De wereld is vol met voorbeelden aan beide zijden van de medaille.

Het is niet voor niets dat een bedrijf als Google, voorheen bekend om z’n bilboards met moeilijke sommetjes om toch maar vooral de allerslimste aan te trekken, nu z’n scholingseisen drastisch heeft verlaagd. Evenals bedrijven zoals Apple en Facebook trouwens.

“Het is hoog tijd om te gaan denken in meervoudige intelligentie en in meervoudig talent. Er zijn meer wegen naar succes. “

Een hele mooie term: meervoudige intelligentie. Er is meer dan cognitief talent alleen. En sociaal emotionele vaardigheden zijn ook maar weer een stukje. Want wat denk je van creatief talent dat zich op zoveel verschillende manieren kan tonen. Muziek, dans, schrijven, schilderen en ga maar door.

Dit zijn talenten die in het onderwijs nog behoorlijk onderbelicht blijven, maar waar we met z’n allen apengapend naar staan te staren als de artiest eenmaal is doorgebroken. Hoog tijd om daar ook eens wat voor te doen lijkt me. Allemaal vormen van communicatie dus wie weet:-).

Als laatste, ik zei het eerder al, zijn lessen in communicatie een mooie combinatie van sociaal emotionele vaardigheden maar is cognitie ook belangrijk om slim met je communicatie om te gaan.

“Maar een docent die de rol vervult van mentor of coach is juist bij uitstek nuttig bij de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.”

De mooiste zin van het interview en de spijker op de kop. De docent als mentor als coach is een prachtig doel. Er moet natuurlijk nog wel heel wat gebeuren. Zoals de docent trainen in deze vaardigheden rondom sociaal emotionele vaardigheden. Communicatie, coaching, empathie en meer.

Maar let op: veel docenten hebben van nature deze vaardigheden al behoorlijk ontwikkeld. Daarom zijn ze dit vak ingestapt.  Ze willen het verschil maken in de levens van jonge mensen. Ze stevig in de wereld zetten. Helpen zoveel mogelijk uit het leven te halen.

We zouden dus kunnen beginnen om leraren de ruimte te geven hun grootste talenten en overtuigingen optimaal te benutten binnen het huidige systeem. Dan zijn we maar begonnen.

P.S. Geef een reactie hieronder als je ideeën hebt over hoe we Sociaal Emotioneel Leren nog beter op de kaart kunnen krijgen.

And the winner is ……

Vorige week dinsdag stond Communicatie is Alles voor het eerst op de conferentie Dag van de Intern Begeleider. Het was een soort van coming out want nog niet eerder was het gedachtengoed zo naar buiten getreden. Best spannend dus, en om dat te vieren hadden we een actie bedacht. 

Bezoekers van de conferentie maakten kans op een gratis lesprogramma. Een gratis licentie inclusief 25 kopieën van het boek Communicatie is Alles. Het enige wat de intern begeleider hoefde te doen was een ansichtkaart invullen met zijn of haar naam en de naam van de school.

Om het een beetje spannend te maken eerst een paar foto’s van de dag zelf.

Tafeltje Communicatie is Alles op de IB dag
Hier zie je ons terwijl we net binnen zijn en ons tafeltje hebben opgemaakt. Volgende keer strijken we het tafelkleed;-).
Zaal IB dag in de Reehorst
De zaal waar Paul om 11.45 z’n verhaal over de uitkomsten van de Communicatie is Alles TeamTraining zou gaan vertellen.

 

Stand lekker druk
Tijdens koffiepauzes was het gezellig druk. Veel mensen gesproken en ook een aantal boeken verkocht. Top!

 

Gevulde zaal op conferentie IB dag 2019
Beste even slikken natuurlijk als je voor een zaal van 200+ mensen moet spreken maar toch nog tijd om even een foto te maken.

 

Paul spreekt op de dag van de intern begeleider

Het gedachtengoed is simpel: zorgen dat het vak communicatie een vaste plek op het curriculum krijgt.

De TeamTraining helpt teams om door betere communicatie de werkdruk te verlagen en de teamspirit te verhogen. De uitkomsten van de TeamTrainingen in 2018 werden gedeeld in de presentatie. Daarnaast deelden we een aantal best practices waarmee leerkrachten en intern begeleiders ook zonder de TeamTraining direct aan de slag kunnen.

And the winner is…….

Altijd leuk zo een beetje opbouwen naar een hoogtepunt, maar we hebben een winnaar.  Ongeveer 25 scholen hebben een ansichtkaart ingevuld. Daaruit is de winaar van het gratis lesprogramma inclusief de 25 boeken getrokken. Die winnaar is ………………………

Titia Steringa van Openbare Daltonschool Nellestein in Amsterdam

Gefeliciteerd namens Communicatie is Alles. We hopen dat jullie er heel veel aan zullen hebben en nemen snel contact op om een en ander in te plannen.

Communicatie op het curriculum (update 5)

Af en toe moet je even achterom kijken en successen vieren. De afgelopen maanden van Communicatie is Alles zijn behoorlijk succesvol geweest. Ik heb twee kanjers van partners die me helpen, de derde druk van Communicatie is Alles is vanmorgen naar de drukker gegaan, spreken op de IB-dag op 12 maart en meer. Hoog tijd voor een update dus. 

Twee topmensen aan boord

Het belangrijkste wapenfeit is dat, sinds één januari, twee toppers uit het onderwijsveld meewerken aan Communicatie is Alles. Het zijn niet zomaar de eerste de beste, Lilian Snijders is specialist in hoogbegaafdheid en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijsveld. Marijne Sammels is opleider beeldcoaching en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van lesprogramma’s over Sociaal Emotioneel Leren. 

Ze geven op dit moment een heel belangrijke impuls aan het lesprogramma en de TeamTraining van Communicatie is Alles. Ik ben er ontzettend blij mee omdat het best pittig is om alle ballen in je uppie hoog te houden. Het geeft heel veel energie en ik ben ze nu al eeuwig dankbaar. Het plan is om een half jaar aan elkaar te snuffelen en als dat bevalt, komen ze als mede-eigenaars aan boord. 

3e druk Communicatie is Alles

Ga nooit een boek schrijven want je blijft verbeteren. Na de tweede druk hebben weer heel veel mensen commentaar en ideeën gegeven. Dat leidde ertoe dat ik heel graag een nieuwe versie wilde maken. Ik zal binnenkort een blog schrijven over het proces en de nieuwe look & feel. 

Die nieuwe look & feel was vooral nodig omdat de huidige stijl te kinderachtig was voor het voortgezet onderwijs. Terwijl er vanuit het VO wel veel interesse is voor het lesprogramma. De nieuwe stijl sluit beter aan op de oudere leerling. Zonder de leerlingen in groep 7 en 8 te vergeten natuurlijk. 

Ik ga de nieuwe omslag nog niet verklappen maar hieronder zie je alvast een werktekening van de vernieuwde CommunicatieLadder.

Naast de omslag en het tekenwerk is er ook inhoudelijk veel verbeterd. Ik wil graag iedereen bedanken voor z’n input. In het bijzonder Angela Kramers, Monique Schaminee, Willeke Rol, Nellie van der Heyden, Marijne Sammels en Lilian Snijders. Op naar de vierde druk!

Spreken op de dag van de Intern Begeleider

Op twaalf maart aanstaande vindt de IB dag plaats in Congrescentrum de Reehorst in Ede. Een conferentie over de toekomst van de Intern Begeleider, die in in 2018 door zo’n 1.500 bezoekers werd bezocht. 

Ik ga uiteraard praten over de TeamTraining Communicatie is Alles, welke problemen vaak voorkomen binnen schoolteams en wat daaraan te doen. Ik moet zeggen dat ik best een beetje bang ben. Er staan nogal wat toppers op het programma, zoals Luc Greven, Steven Pont en Eliane Segers. Een hele interessante dag dus. Mijn spreekbeurt is om 11.45.

Spreken op de dag van intern begeleider

Lilian, Marijne en ik gaan met z’n drietjes ook een kleine stand bemannen. Mocht je het leuk vinden om kennis te maken dan kun je ons vinden in de Salon Claire. 

Dank aan Marcel Mathijssen die Communicatie is Alles een podium geeft op zijn congres. Meer informatie over de dag van de intern begeleider >>

Meer Communicatie is Alles

De lessen op het Bolwerk gaan heel goed. Frederique Kleverlaan is nog steeds net zo enthousiast als in dit filmpje. En nog belangrijker, de leerlingen vinden het heel leuk. 

Met het nieuwe boek wordt ook de huisstijl van Communicatie is Alles aangepakt. Als het boek klaar is, zal ik ook daar meer over vertellen. Een mogelijk nieuw logo heb je in de e-mail al gezien. 

Jammer maar begrijpelijk. In december heeft Eveline Vlasveld ervoor gekozen om zich volledig te richten op haar praktijk in ouder en kind coaching. Ik ben haar heel dankbaar voor alle gesprekken en  hulp in de beginfase van Communicatie is Alles. Heel veel succes Eveline. 

Communicatie op het curriculum – Update 4

De missie is: het vak persoonlijke communicatie op het curriculum krijgen. En ik moet zeggen, die missie begint aardig vorm te krijgen. Stapje voor stapje begin ik te zien hoe dit een succes kan gaan worden. 

Vier TeamTrainingen op een rij

In de eerste week na m’n vakantie startten we met drie TeamTrainingen. Van de Toscaanse zon, prachtige bergdorpjes en heerlijk eten naar drie oerhollandse klaslokalen. Best een overgang kan ik zeggen. Maar eenmaal gestart, voel je de energie in het team en ben je de pasta’s ook zo weer vergeten.

Ter info: De TeamTraining Communicatie is Alles is een actieve workshop waarin leraren met elkaar aan de slag gaan om de belangrijkste communicatie-uitdagingen op school te bepalen, op te lossen en zo de werkdruk te verlagen. 

De eerste TeamTraining was in Rotterdam met Lilian Snijders en daarna twee in Oegstgeest met Eveline Vlasveld. Alle drie naar tevredenheid van de scholen (gemiddeld een 8), maar bij mijzelf knaagde er iets. Het moest nog beter, nog meer inspireren, niet alleen teams laten werken aan hun communicatie maar ook meer achtergrond meegeven.

Leerkrachten in gesprek tijdens de TeamTraining
Het team in Lisse druk in de weer tijdens de TeamTraining

Dus ben ik aan de slag gegaan en heb de TeamTraining omgebouwd. Een behoorlijke klus met een stevige deadline, want 15 oktober stond de vierde TeamTraining geboekt op een basisschool in Lisse.

Het resultaat mag er zijn. De TeamTraining werd heel goed ontvangen in Lisse. De werkvormen verbeterd, meer onderbouwing en de techniek ook weer een stap verder. En, het belangrijkste, wederom een enthousiast team. Ik denk dat de TeamTraining nooit helemaal af is, maar dit is een mooie stap naar een steeds volwassener product.

Voor Lilian was het in Rotterdam de eerste keer dat ze de TeamTraining gaf en ze deed het geweldig. Goed om te zien, want het is de bedoeling dat Partners zoals Lilian en Eveline de TeamTrainingen gaan geven. Lijkt het je leuk om Partner te worden? Bekijk de informatie over partnerprogramma >>

Kennis op de website

Eén van de gevolgen van de nieuwe TeamTraining is dat op de website het onderdeel KENNIS is toegevoegd. De onderzoeken en auteurs / wetenschappers die terugkomen in de TeamTraining staan overzichtelijk naast elkaar. Het kennisdeel op de website dient meerdere doelen:

Leerkrachten kunnen verdieping zoeken na een TeamTraining.

Partners kunnen de kennis tot zich nemen voor het geven van de TeamTrainingen.

Ouders van wie de kinderen het lesprogramma volgen, zien de achtergronden.

En, LBNL, de pagina’s worden op termijn gevonden door Google en dat zorgt voor bezoekers op de site.

256 electroden meten de hersenen van Matthieu Ricard

Het is de bedoeling om nog veel meer kennis over communicatie toe te voegen. Doel: een belangrijke bron van kennis over persoonlijke communicatie worden. Dat gaat echt nog wel even duren, dat snap ik, maar het begin is er.

Bekijk de auteurs en onderzoeken op Communicatie is Alles >>

Tweede serie op ‘t Bolwerk

Vanaf 30 oktober wordt het Lesprogramma weer gegeven op ’t Bolwerk in Leiderdorp. Deze keer echter niet door Eveline maar door de leerkracht van  Groep 8 van ’t Bolwerk, Frederique Kleverlaan. De eerste keer dat de leerkracht het Lesprogramma zelf gaat geven. Spannend.

Doel is om te zien hoe Frederique de lessen geeft zonder veel instructie. Gezien haar enthousiasme weet ik dat het leuke lessen gaan worden. Ik kan niet wachten op een foto zoals hieronder maar dan met de nieuwe Groep 8.

CommunicatieToppers in Leiderdorp
De allereerste lichting CommunicatieToppers in Leiderdorp

Zelf ga ik de lessen bijwonen om weer te kijken hoe het loopt. Net als vorig jaar, achterin de klas met m’n laptop. Observeren, aantekeningen maken en misschien af en toe een beetje bijspringen. Ik heb er zin in!

Volgende halte: alle lessen online

In de slipstream van de lessen op ’t Bolwerk ga ik zorgen dat alle lessen online komen. Ik ga een online omgeving creëeren die leerkrachten helpt om waardevolle lessen te geven met minimale inspanning.

Leerkrachten vinden straks 28 lessen, waarvan er een aantal gratis te gebruiken zijn. Leuk om te testen of het Lesprogramma iets voor hun school is. Van elke les komen online:

Lesdoelen

Digibord presentatie

Slide notities

LesVideo ter voorbereiding

Werkvormen en materialen die nodig zijn

E-mailcommunicatie naar de ouders

Met deze middelen wordt het geven van het Lesprogramma Communicatie is Alles zo makkelijk mogelijk. De leerkracht kan zich dan helemaal richten op de inhoud en interactie met de leerlingen.

Het is een behoorlijke klus maar als dit eenmaal staat, is het product schaalbaar. Als je ideeën hebt of leuke toevoegingen, laat het me weten alsjeblieft. Zodra het live staat zal ik erover schrijven.

De missie is duidelijk

Communicatie op het Curriculum is en blijft de missie. Het leuke van ergens lang over nadenken, is dat steeds helderder wordt hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Toen ik bijna twee jaar geleden begon, was de missie hetzelfde. Alleen hoe daar te komen, was onbekend. Laat ik eens een boekje van twintig pagina’s schrijven, dan moet het wel lukken.  Het is allemaal iets anders gelopen.

Het is super om ergens aan te kunnen werken, waar je zo in gelooft. Ik wil alle mensen bedanken die er samen met mij in geloven (en dat zijn er veel). Het pad wordt steeds duidelijker en de animo neemt toe. M’n zin om er keihard voor te knokken is nog groter dan toen ik begon. Dank!

Communicatie op het curriculum (Update 2)

De missie is simpel: Communicatie op het Curriculum krijgen om jongeren een goede basis te geven voor een gelukkig leven waarin ze hun dromen waarmaken. Maar om dat voor elkaar te krijgen, zijn heel wat stappen nodig. Stappen die ik niet allemaal tegelijk kan zetten en dus heb ik een lange adem nodig. Maar door alles wat ik doe, en iedereen die ik spreek, krijg ik steeds meer het gevoel dat het een missie is die gaat slagen. 

Maar toch. Twijfel? Altijd!

Als je besluit om energie, tijd en geld in een project te steken, doe je dat niet zonder slag of stoot. En zelfs als je de beslissing hebt genomen, blijft die twijfel. Ook bij mij. Er gaat geen week voorbij zonder dat ik minimaal één keer denk: “Paul, je bent gek, wie denk je wel dat je bent!”. Dat is, hoop ik,  normaal als je iets nieuws start en maakt het ook wel weer spannend en leuk.

Wat mij veel kracht en optimisme geeft op zo’n moment, zijn de reacties van alle mensen die ik spreek. En dat zijn er heel wat in de afgelopen twee maanden. Ik ben in gesprek gegaan met meer dan twintig schooldirecteuren in het basisonderwijs, leraren en rectoren in het voortgezet onderwijs en ook een aantal onderwijsprofessionals. Allemaal zijn zij positief over het idee en het lesprogramma Communicatie is Alles, en dat houdt mij natuurlijk ook positief. Twijfel? Altijd! Maar het optimisme overheerst.

Daltonschool de Leeuwerik in Leiderdorp
Superleuk gesprek met Richard van den Berg op de Leeuwerik

Directeuren in het primair onderwijs

Alle twintig directeuren die ik gesproken heb in het basisonderwijs waren erg enthousiast over het idee. Allemaal zien ze de noodzaak om kinderen de basisvaardigheden van persoonlijke communicatie te leren. En allemaal vinden ze het vreemd dat er nog geen lesprogramma is dat kinderen die basisvaardigheden aanleert. Van de twintig zijn er er zeker vijf die met het programma aan de slag willen. De termijn waarop is alleen onzeker omdat het ingepast moet worden.

Mijn lessen uit de gesprekken:

  1. Er is zeker behoefte aan het lesprogramma
  2. Het inpassen in het curriculum kost tijd
  3. De TeamTraining Communicatie is Alles wordt enthousiast ontvangen

Over punt 3: in het blog over de allereerste TeamTraining op ’t Bolwerk in Leiderdorp kun je lezen hoe enthousiast het team was. Dat enthousiasme heb ik sindsdien natuurlijk gedeeld met de directeuren die ik sprak. Van alle directeuren gaf meer dan de helft aan dat ze interesse hebben om zo’n TeamTraining in te zetten. De workshop helpt om de werkdruk op een school te verlagen door het kijken naar uitdagingen in communicatie. Als je het leuk vindt, lees je hier meer over de TeamTraining >>

Entree BonaVentura College Leiden
Vast één van de mooiste entrees uit het voortgezet onderwijs.

Reacties uit het voortgezet onderwijs

Naast directeuren uit het primair onderwijs kwam ik in contact met mensen uit het voortgezet onderwijs. Ook daar wordt het belang van goede communicatie onderstreept en is er maar weinig lesmateriaal aanwezig om die skills te trainen. Een mooie kans dus om daar ook voet aan de grond te krijgen.

De belangrijke vraag is dan natuurlijk of het lesprogramma in huidige vorm past in het voortgezet onderwijs. De professionals die ik gesproken heb, zijn in ieder geval positief. En ook de TeamTraining Communicatie is Alles werd goed ontvangen op het VO. Dat biedt dus mogelijkheden. Er zijn een aantal scholen waarmee ik actief aan de slag ben om het lesprogramma in de brugklas te gaan geven. Top!

Lessen uit de gesprekken:

  1. Communicatie is Alles past prima in de brugklas van het VO
  2. Er is veel behoefte aan lesmateriaal
  3. Er is ook behoefte om hogere klassen te trainen
  4. TeamTraining ook interessant voor lerarenteams in het VO

Gesprekken met onderwijsprofessionals

In maart en april van 2018 kwam ik in contact met verschillende onderwijsprofessionals. Leraren uit het voortgezet onderwijs, intern begeleiders uit het basisonderwijs, specialisten in hoogbegaafdheid en een teamleider uit het VO.  Allemaal zijn ze enthousiast over het lesprogramma en ik leerde ook dat er meer speelt.

Dat is het volgende: het onderwijs in Nederland zit vol met onderwijsprofessionals die hun werk met grote passie uitvoeren. Ze zijn bekwaam en hebben het beste voor met leerlingen en collega’s. Toch hebben zij het gevoel dat ze meer kunnen doen. Meer voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen én hun eigen professionele ontwikkeling. Ze zijn ambitieus maar het onderwijssysteem biedt te weinig mogelijkheden voor die ambitie.

Dit is een kans! Hoe dat kan uitpakken, vertel ik in een volgend blog.

Werken aan het boek

De afgelopen maanden stonden uiteraard ook in het teken van het boek dat verbeterd moest worden. Lang verhaal kort, hij is klaar! Dat betekent dus dat het boek vanaf nu te bestellen is via de website.

Stapel boeken Communicatie is Alles 2e druk
Communicatie is Alles versie 2018 is klaar!!!

Als je het boek koopt, sla je een dubbelslag:

  1. Je verbetert jouw communicatievaardigheden
  2. Je steunt de missie van Communicatie is Alles

Bestel het boek >>

De site verbeteren

Al vanaf het begin van Communicatie is Alles bouw ik de site uit op basis van deze filosofie: Bouw als je het nodig hebt. Oftewel, probeer niet je hele website in één keer uit te denken, maar doe het stapje voor stapje. Steeds als je nieuwe functionaliteit nodig hebt, voeg je het toe.

Het bestellen van het boek is één van die wijzigingen die nu nodig was. Daarnaast heb ik nieuwe content toegevoegd voor de TeamTrainingen. Ook de voorpagina is aangepast zodat het weer wat duidelijker is waar Communicatie is Alles voor staat. Het lijstje voor de komende tijd ligt klaar:-).

Feedback

Als je feedback voor me hebt, hoor ik het graag. Zie je mogelijkheden om mee te helpen met m’n missie? Foutjes op de website? Idee voor content? Alle feedback is welkom om te zorgen dat ik slaag in de missie: Communicatie op het Curriculum!